Mina fan't Eare

Stb. 3. Prämie

geb. 24.05.2020

Jehannes 484 x Pier 448 x Arjen 417

Stamm 105, volles Papier