Zwaantje fan´ t Eare

VB M

geb. 26.03.2023

Fonger 478 x Wylster 463 x Arjen 417

Stamm 49, volles Papier